Step by Step

Care este istoria sistemului step-by-step? Care sunt inventatorii, promotorii sistemului step-by-step? Pe ce studii psihologice se bazeaza principiile acestui sistem? Ce cursuri speciale urmeaza educatorii si profesorii din acest sistem?

Alternativa Step by Step a aparut în peisajul educational românesc în 1994 sub numele de Head Start ca program educaţional iniţiat de Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă, destinat copiilor proveniţi din medii sociale defavorizate, cu scopul de a le asigura acestora succesul în educaţie prin participarea lor la un program de educaţie timpurie de calitate. Alternativa s-a extins rapid, astfel încât dacă în 1994 vorbeam de câte 2 grupe de preşcolari în 8 grădiniţe, în acest moment vorbim de peste 820 de grupe în 40 de judeţe. Din 1995 alternativa s-a aplicat şi în învăţământul primar, de la câteva clase reţeaua extinzându-se în acest an şcolar la 135 de clase I, 156 clase a II-a, 169 clase a III-a, 149 clase a IV. Din 1998 extinderea şi monitorizarea alternativei a fost preluată de Asociaţia non-guvernamentală Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională STEP BY STEP.

Principiile programului STEP BY STEP se bazează pe abordarea bazată pe nivelul de dezvoltare al copilului, fiind fundamentată de teoriile lui Jean Piaget, Eric Erikson şi L.S.Vâgotsky şi pleacă de la recunoaşterea faptului că un copil mic învaţă activ, acumulând permanent noi informaţii despre lumea înconjurătoare prin joc, el trece prin stadii de dezvoltare previzibile, dar este un individ unic, care creşte şi se dezvoltă în ritm propriu, fiind dependent de alţii în privinţa dezvoltării emoţionale şi cognitive, prin interacţiune socială.

Educatorii şi învăţătorii care lucrează în această alternativă parcurg sesiuni de formare iniţială şi continuă în cadrul cărora învaţă cum să traducă în sala de grupă/clasă principiile STEP BY STEP, dobândind dincolo de o atitudine de respect faţă de copil, cunoştinţe despre: organizarea funcţională a mediului sălii de grupă/clasă pe centre de activitate, modalităţi de realizare a individualizării educaţiei astfel încât să răspundă nevoilor individuale ale copiilor, modalităţi variate în care să comunice şi să lucreze cu părinţii şi familiile copiilor pentru a construi un partenriat real.

Prin ce se deosebeste sistemul step-by-step de sistemul traditional de invatamant?

În grupele şi clasele Step by Step se aplică acelaşi curriculum naţional pe care îl regăsim în majoritatea grădiniţelor şi şcolilor publice de stat. De la această similitudine pornesc diferenţele. Modalităţile prin care un copil învaţă aceleaşi conţinuturi la Step by Step sunt diferite de ce se întâmplă în sistemul tradiţional. Dacă primul promovează învăţarea prin descoperire, prin interacţiune cu mediul, stimulând curiozitatea naturală a copilului şi valorizând participarea sa la procesul de educaţie, sistemul tradiţional e încă centrat pe acumularea unor cunoştinţe şi asimilarea unor comportamente. La Step by Step copiii sunt încurajaţi să înveţe unii de la alţii, se organizează multiple oportunităţi de învăţare în cooperare, ceea ce nu caracterizează deocamdată şi sistemul tradiţional. În acest context al transformării şi centrării sistemului de educaţie pe copil şi pe nevoile lui, e bine de ştiut că învăţământul preşcolar s-a deschis foarte mult în ultima perioadă, inspirat de alternativele educaţionale, în special de Step by Step de la care a preluat idei şi concepte importante precum: întâlnirea de dimineaţă sau organizarea clasei pe centre. Cu toate acestea, o grupă Step by Step se diferenţiază de o grupă tradiţională în primul rând prin organizarea mediulul sălii de grupă de unde lipseşte catedra, cu o structurare pe centre de activitate care să permită copiilor experimentarea şi manipularea materialelor şi ideilor specifice alfabetizării, matematicii/ştiinţei, construcţie sau jocului de rol.

Sistemul step-by-step se adreseaza tuturor copiilor sau doar unor categorii? Exista copiii carora nu le este recomandat acest sistem?

Alternativa Step by Step este adecvată oricărui copil. Ea promovează respectul pentru unicitate şi individualitatea persoanei, principii democratice în sala de grupă, învăţarea prin metode interactive, toate acestea fiind ncesare şi binevenite fiecărui copil. La Step by Step copiii nu sunt etichetaţi, nu există ierarhii, sunt valorizate aptitudinile şi acceptate nevoile fiecărui copil. Pentru a te înscrie într-o grupă/clasă Step by Step nu este nevoie de testări ale achiziţiilor academice ale copiilor. Oricine se poate înscrie, în limita locurilor disponibile în grupa/clasa respectivă.

De ce aleg parintii sistemul step-by-step, cum isi motiveaza ei decizia de a-si inscrie copiii la o gradinita step-by-step?

Din ce în ce mai mulţi părinţi caută pentru copiii lor programe de educaţie prin care aceştia să se dezvolte global, nu numai din punct de vedere cognitiv sau al limbajului, dar mai ales socio-emoţional şi al atitudinilor faţă de cunoaştere şi învăţare. Dacă cu ani în urmă părinţii aşteptau de la copiii lor la intrarea în clasa I să aibă anumite cunoştinţe (să numere, să cunoască literele…) azi cei mai mulţi caută nu numai un program în care copiii să se familiarizeze cu informaţii din diverse domenii, dar să şi opereze cu ele, un sistem care să-i înveţe pe copii să-şi exprime opţiunile, să-şi susţină ideile, să fie creativi, imaginativi, să găsească soluţii la probleme, să lucreze împreună cu alţii. La Step by Step există această ucenicie.