Curriculum

Curriculum parcurs în grădinița noastră se ghidează după ideologia pedagogiei românesti, dar este în acord cu tendințele novatoare în domeniul curriculului international, fiind parcurs de catre copii împreună cu profesori specializati. Activitatile planificate urmaresc programa avizată de MENCS si promovează metode noi de învățare, conform curriculumului national.

Alternativa educatională Step by step respectă conținuturile prevăzupte de curriculum preșcolar.

Domeniul Limbă şi Comunicare

 • Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a semnificațiilor structurii verbale orale;
 • Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;
 • Dezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral;
 • Dezvoltarea capacității de a întelege și transmite intenții, gânduri, semificații mijlocite de limbajul scris.

Domeniul Științe

 • Dezvoltarea operațiilor intelectuale prematematice;
 • Dezvoltarea capacității de a înțelege și utiliza numere, cifre, unități de măsură, întrebuințând un vocabular adecvat;
 • Dezvoltarea capacității de cunoaștere și întelegere a mediului înconjurator, precum și stimularea curiozităii pentru investigarea acestuia;
 • Formarea si exersarea unor deprinderi de ingrijire si ocrotire a mediului inconjurator in vederea educarii unei atitudini pozitive fata de acesta.

Domeniul Om și Societate

 • Cunoașterea și respectarea normelor de comportare în societate;
 • Educarea abilității de a intra în relație cu ceilalți;
 • Educarea trăsăturilor pozitive de voința și caracter și formarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți;
 • Dezvoltarea abilități de recunoaștere, acceptare și respect al diversității;
 • Cunoașterea unor elemente de istorie, geografie, religie, care definesc portretul spiritual al poporului roman.

Domeniul Estetic și Creativ

 • Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje;
 • Realizarea unor corespondențe între diferitele elemente de limbaj plastic si forme, obiecte din mediul înconjurător (natură, artă și viața socială);
 • Stimularea expresivității și a creativității prin desen, pictură, modelaj;
 • Cunoașterea mrilor valori ale creației muzicale naționale și universale.

Domeniul Psihomotric

 • Formarea și dezvoltarea deprinderilor motrice de bază și utilitar-aplicative;
 • Stimularea calităților intelectuale, de voință și afective în vederea aplicării independente a deprinderilor însuțite;
 • Cunoasterea deprinderilor igienico- sanitare pentru menținerea stării de sănatate.

ALTERNATE CU:

 • activităţi liber-alese, desfăşurate pe centre de interes ale copilului;
 • activităţi distractive şi recreative;
 • activităţi de dezvoltare personală, fiecare copil putând opta pentru o activitate care îl interesează în mod deosebit sau care presupune dezvoltarea unui talent descoperit;
 • activităţi de consolidare a cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite.
Activităţile din curriculum-ul naţional sunt desfăşurate integrat şi interdisciplinar, dând unitate şi continuitate obiectivelor programei.